Test Conners 3

Indywidualna diagnoza ADHD baterią testów Conners 3 obejmuje różne obszary funkcjonowania Twojego dziecka (Skale treściowe: nieuwaga, nadaktywność, trudności w relacjach, problemy z nauką, deficyt uwagi, zaburzenia zachowania, lęk, nieprzystosowanie) Test Conners 3 umożliwia analizę profilową i dostrzeżenie Indywidualnej specyfiki jego problemów. Pozwoli to nam wspólnie dopasować program terapii do potrzeb dziecka, śledzenia postępów terapii i modyfikacji jej w razie potrzeby.

Diagnoza przeznaczona jest dla grupy wiekowej 8-18 lat.

Dostępne są następujące typy arkuszy:

  • wypełniana samodzielnie przez badanego
  • wypełniana przez rodzica
  • wypełniana przez nauczyciela

Każdy z tych arkuszy jest w wersji pełnej i skróconej.

Wersje skrócone mają wartość przesiewową, czyli pozwalają się zorientować w sytuacji, ale dają mało pewne wyniki.

Zazwyczaj dajemy do wypełnienia arkusze dziecku i rodzicowi, w przypadku dużych rozbieżności pomiędzy wynikami tych testów prosimy o wypełnienie arkusza przez nauczyciela.

Kwestionariusze zawierają następujące skale:

  • nieuwaga
  • nadpobudliwość/impulsywność,
  • problemy z nauką,
  • funkcjonowanie wykonawcze,
  • bunt/agresja,
  • relacje rówieśnicze,
  • relacje rodzinne,