Wpisy

Długa i krótka wersja


Istnieją krótkie i długie wersje testu Conners 3. Obie wersje są przeznaczone do testowania dzieci w wieku od 6 do 18 lat, ale eksperci używają każdej z nich do innego celu.

Długa wersja skali Conners służy do wstępnej oceny dziecka.

Krótka wersja służy do śledzenia wzorców zachowań dziecka.

Długa wersja sprawdza następujące obszary:

  • Rodzaje problemów behawioralnych
  • Zaburzenia emocjonalne
  • Trudności z nauką

Krótka wersja jest często używana do sprawdzania, jak badany reaguje na leki lub rutynowe leczenie.

Istnieją również trzy różne formularze w ramach każdej wersji testu Conners. Jedna jest przeznaczona do wypełnienia przez rodziców, druga dla nauczycieli, a trzecia dla dziecka do oceny swoich objawów.

Każda forma jest sformułowana inaczej, w zależności od tego, do czego jest używana. Łącząc odpowiedzi ze wszystkich trzech formularzy, psychologowie mogą tworzyć obraz zachowań dziecka. Są wtedy w stanie zdecydować, czy dziecko ma ADHD, i pomóc mu w zrozumieniu objawów.

Poprawne wypełnienie pełnej wersji testu Conners może zająć do 90 minut, krótka wersja testu może zająć zaledwie 5 minut.